Wat we voor u kunnen doen

Marktanalyse

Bedrijfsanalyse

  • Wat zijn onze sterktes en zwaktes?
  • Is onze strategie duidelijk geformuleerd en succesvol?
  • Wat zijn onze kernactiviteiten waarmee kunnen we beter stoppen of uitbesteden?

Ondernemingsplan

  • Hoe solide is onze vooruitblik en hoe verifieren we de aannames?
  • Ondersteunen onze plannen de strategie of moeten we ons aanpassen?
  • Hoe kwetsbaar zijn we in het slechtste scenario…en hoe succesvol in het meest optimistische scenario?

Management begeleiding en training

  • Assisteren bij voorbereiden en voorzitten van management of klantenmeetings
  • Assisteren bij selecteren en verzorgen van publieke sprekers
  • Assisteren bij selecteren en verzorgen van management training op groeps of individuele basis

Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.