Wat we voor u kunnen doen

Marktanalyse

 • Wie zijn onze direkte en indirekte concurrenten?
 • Hoe presteren onze produkten/diensten in vergelijking met anderen?
 • Wat is de financiele kracht van onze concurrenten?
 • Hoe ontwikkelt zich onze markt in de komende vijf jaar?

Bedrijfsanalyse

 • Wat zijn onze sterktes en zwaktes?
 • Is onze strategie duidelijk geformuleerd en succesvol?
 • Wat zijn onze kernactiviteiten waarmee kunnen we beter stoppen of uitbesteden?

Ondernemingsplan

 • Hoe solide is onze vooruitblik en hoe verifieren we de aannames?
 • Ondersteunen onze plannen de strategie of moeten we ons aanpassen?
 • Hoe kwetsbaar zijn we in het slechtste scenario…en hoe succesvol in het meest optimistische scenario?

Management begeleiding en training

 • Assisteren bij voorbereiden en voorzitten van management of klantenmeetings
 • Assisteren bij selecteren en verzorgen van publieke sprekers
 • Assisteren bij selecteren en verzorgen van management training op groeps of individuele basis

Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.